Om Oss

Vi er en paraply organisasjon som jobber for å tilrettelegge og hjelpe håndballag i hele Stavanger området. Vi jobber alle som frivillige, men de som jobber mest får et styrehonorar.

Styret er ansvarlig for å sikre nødvendig dokumentasjon, følge opp ledere og ha en støttefunksjon i forhold til klubbene. Styret har også ansvar for å sikre sponsor avtaler og koordinere dette arbeidet.
Styret har muligheten til å forhandle på vegne av en stor gruppe utøvere, noe som gjør det mer gunstig for sponsorer å være med på avtalene.

Styret

Styret består av en leder, nestleder, kasserer, markedsføringsansvarlig og styremedlem.

Leder: Kari Anne Lindhorn
Nestleder: Jan Eirik Karlsen
Kasserer: Per Frode Pettersen
Markedsføringsansvarlig: Jeanette Bø
Styremedlem: Inger Johanne Rolland

Styret kan nås på e-post til styret@stavanger-handball.no
Ledere, trenere og andre som er involvert i den daglige driften i de forskjellige håndballagene har direktenummer til enkelt personer i styret.

Sponsorer og markedsføring

Ønsker du å diskutere markedsføring og sponsoravtaler med oss, så når du noen i styret på sponsor@stavanger-handball.no

Målet for organisasjonen

Håndball, i likhet med andre sportsgrener, er helt avhengig av et godt støtteapparat og vi ønsker å være dette støtteapparatet.
Vi mener at det er viktig å stå samlet om å sikre gode sponsor avtaler, og vi samarbeider med håndballforbundet.

Vi skal kun fungere som en støtte og sikre praktisk hjelp direkte her i Stavanger.
Målet vårt er å vokse så flere unge og ungdommer, voksne og eldre får muligheten til å drive med idrett.

Vi er spesielt opptatt av at alle skal få en sjanse til å spille og til å vise seg frem som en dyktig spiller. Barn og unge modnes forskjellig og derfor er det mange som gjerne ikke viser seg frem som den beste spilleren i begynnelsen.
Med litt ekstra tid og ikke minst, ekstra støtte, så vil denne spilleren kunne gjøre mye bra. Vi har sett flere eksempler på at spillere som sliter i lavere aldersgrupper kan gjøre det svært bra når de får litt mer erfaring og litt mer tid på seg.

Derfor er vi opptatt av å ikke bare fokusere på de beste spillerne. Vi ønsker å finne gode, blandede lag som gir passende utfordringer til både de aller beste og de som sliter.

Ingen liker å tape gang på gang, så vi oppmuntrer via ledere og trenere til at man setter sammen lag som har en sjanse mot hverandre. Da får alle gode opplevelser og spillere som sliter i motbakke kan få den positive oppmuntringen de trenger.

I høyere aldersklasser så begynner man å spesialisere seg i forhold til posisjon på laget og annet.
Noen spillere viser tidlig hvilke posisjon de foretrekker og jobber best i, mens andre fungerer bra i flere forskjellige posisjoner.

God trenere og god oppfølgning er nøkkelordene for å sikre at spillere får utnyttet hele sitt potensiale. Vi jobber for å sikre at lagene og trenerne får den støtten de trenger for å oppnå disse resultatene.