Være trener eller være frivillig?

Vi er kun så sterke som våre frivillige! Vi har ikke mulighet til å lønne alle de som er med å hjelpe, samtidig er vi helt avhengig av denne hjelpen. Vi ønsker oss alltid flere frivillige, ettersom det er mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Noen av de oppgavene presenterer vi her, men husk at vi er fleksible! Om du bare kan hjelpe noen ganger, eller bare med spesifikke oppgaver, så er det flott. Kan du stille opp på alle kamper som sjåfør så er det flott.

Mulighetene er mange og vi trenger alle!

Ledere

Vi trenger alltid voksne ledere som kan være en støtte for trenere og laget generelt. Lederne skal også delta på fellessamlinger og møter med andre ledere. Vi jobber for å sikre et godt og inkluderende miljø og i dette så er lederne svært viktige.

Trenere

Å være en trener handler ikke bare om å sikre at laget vinner, det handler om å skape samhold, utvikle spillernes evner og mye mer. Derfor er det viktig å sikre at trenerne har solid kompetanse på flere felt.

Vi har derfor et eget budsjett for trenere. Alle trenere må forplikte seg til å jobbe i minst en sesong og da får de en basis opplæring som trener. Forplikter man seg til flere sesonger, eller man har en bakgrunn som trener, så kan man søke om mer opplæring.

Ta kontakt med vårt trenerlag ; trener@stavanger-handball.no for å få flere detaljer og ikke minst, høre om dette er noe som passer for deg.

Sjåfører

Vi har valgt å legge inn en egen kategori som heter sjåfører. Årsaken til dette er at vi ser at ikke alle foreldre har muligheten til å kjøre barna hele tiden. Så vi ønsker å ha en viss rullering når det kommer til å kjøring, så ikke alle foreldrene må kjøre på hver trening og på hver kamp.

Vi har laget en oppskrift på hvordan dette skal gjøres i praksis og ikke minst nødvendig dokumentasjon. Å være sjåfør er noe man avtaler direkte med lederen i laget eller med treneren. Så det er mange muligheter her.

Kioskvakt, vakt, andre frivillige

Det er mange forskjellige frivillige som må være engasjert for å sikre en god kamp og en god trening. Trenerne kan gjøre mye av forberedelsene til kampene selv, men i noen tilfeller så må man ha ekstra hjelp. Dette er hvis man bare har en hovedtrener og man har behov for litt ekstra hjelp for å sikre at alt blir med.

Kioskvakten er den svært tradisjonelle rollen som veldig mange ser for seg når de skal være frivillig. Dette innebærer at man lager enkel mat, slik som vafler og varme pølser. Så selges dette sammen med drikke og inntektene går til klubben.
Denne jobben går på omgang mellom klubbene. Lederne setter opp en plan som sier hvor mange timer hver enkelt klubb skal bidra med og ikke minst når de skal bidra. Så når det er kamp vil man ha frivillige fra flere forskjellige klubber involvert.

Det samme gjelder for vakter, som settes opp ved behov. Noen ganger man i store haller eller med i store turneringer og da er det greit med ekstra voksen tilstedeværelse.

Det er også innimellom behov for andre frivillige. Så alle klubbene har en liste med frivillige som kan kalles inn som ekstra hjelp ved behov.